Het Riekeshuis bijna klaar voor Keurmerk Gezinshuizen

Gezinshuis Het Riekeshuis zet de laatste puntjes op de i, en is dan zover om het Keurmerk Gezinshuizen aan te vragen.

Wat is het Keurmerk en waarvoor dient het?
Het Keurmerk draagt bij aan het ordenen van het kwaliteitsmanagementsysteem van het gezinshuis, bevordert transparantie en veiligheid voor de geplaatste jeugdigen en hun betrokkenen en onderstreept het belang van professioneel opvoeden. Gecertificeerde gezinshuizen onderschrijven dit door hun werkwijze zo transparant mogelijk te maken.

Toepasbaarheid
Het ontwikkelde kwaliteitssysteem is toepasbaar voor alle zorgsectoren: jeugdzorg, AWBZ, GGZ en LVG.Het Keurmerk Gezinshuizen wordt toegekend voor drie jaar. Om als gecertificeerd gezinshuis geregistreerd te worden, moeten gezinshuisouders de aanpak en de organisatie van het gezinshuis vastleggen in het handboek van Keurmerk Gezinshuizen. Ieder jaar wordt door middel van een gezinshuis-audit en een ISO-audit getoetst of het gezinshuis ook werkt volgens deze vastgelegde afspraken.
Het keurmerk is verankerd in de ISO 9001 systematiek. Hierdoor biedt het keurmerk een maximale stimulans voor de verbetering en de borging van de kwaliteit en veiligheid in een gezinshuis.