Klachtenregeling en vertrouwenspersoon

Als je (kind) woont in een gezinshuis, mag je ervan uitgaan dat de zorg zo goed als mogelijk vormgegeven wordt. Wij zetten ons hier dagelijks voor in. Het kan voorkomen dat je het niet eens bent met de zorg die we bieden. Of een meningsverschil hebt met ons als gezinshuisouders, of ontevreden bent en een klacht hebt.

Het is fijn als je eerst hierover in gesprek kan gaan met ons in het gezinshuis. Je kan hierbij ook de wettelijk vertegenwoordiger betrekken, als je zelf het gezag niet hebt. Wanneer je er niet uitkomt, dan kan je 2 dingen doen:

  1. Je dient je klacht in bij via Klachtenportaal zorg BV. Dit is een onafhankelijke klachtencommissie waar de
klachtenprocedure beschreven staat. Gezinshuis het Riekeshuis heeft een contract met dit klachtenportaal, waardoor vastgelegd is dat onze cliënten en/ of hun wettelijk vertegenwoordigers gebruik kunnen maken van deze klachtencommissie.

    Klachtenportaal Zorg is te vinden op klachtenportaalzorg.nl

    Via deze link op Klachtenportaal zorg vind je de klachtenprocedure: klachtenprocedure-jeugdzorg

  2. Je kan de vertrouwenspersoon inschakelen. Deze persoon komt 4 keer per jaar in ons gezinshuis om contact te leggen met de jongeren. De jongeren hebben van haar een kaart ontvangen voor in hun kamermap, met haar mobiele nummer. Ze kan helpen bij het oplossen van een probleem of indienen van een klacht. Hiervoor kan je contact opnemen met de vertrouwenspersonen van Jeugdstem: jeugdstem.nl/contact/ik-heb-een-klacht

    Je kan ook het landelijk telefoonnummer bellen: 088 5551000