Stage lopen

Het Riekeshuis biedt zo nu en dan een stageplaats aan SPH studenten van Saxion of Windesheim.

In verband met de stabiliteit en continuïteit in Het Riekeshuis heeft de lange stage van 10 maanden de voorkeur. Studenten kunnen rekenen op intensieve begeleiding vanuit Het Riekeshuis. Stagiaires zijn belangrijk voor Het Riekeshuis omdat zij extra individuele aandacht aan de kinderen kunnen geven. Daarnaast willen Wapke en Gerwin graag leren van de nieuwe theorieën, methodieken en informatie die een stagiair meebrengt.

In Het Riekeshuis draait de stagiair mee in het gezin, dat betekent dat zij taken krijgt op het gebied van opvoeding en begeleiding. Voor de stagiair is het belangrijk te weten dat de werktijden van 12 – 20 uur zijn.

Ervaring van een stagiaire:
Als derdejaars SPH-student in het Riekeshuis zal ik kort toelichten hoe je stage eruit ziet in een gezinshuis:
De kracht van een gezinshuis is het gewone leven wat centraal staat. Hierin word je dan ook ondergedompeld als je gaat stage lopen en dit neem je, samen met jezelf, mee als instrument bij het begeleiden van de kinderen.
Van de buitenkant lijkt het een normaal gezin, alleen iets drukker en een vollere boodschappenkar. Maar van de binnenkant wordt er over iedere handeling nagedacht en heeft veel zijn eigen betekenis. Ook wordt er gewerkt met duidelijke methodieken en is er genoeg ruimte om hiermee als stagiaire te experimenteren. Eigen initiatieven worden erg gewaardeerd.

Daarnaast is het van belang adequaat met situaties om te gaan en worden theorie en praktijk één. Ik heb enorm veel geleerd van de kinderen, de gezinshuisouders, de problematiek en vooral het vinden van de juiste begeleidingsvorm hierin. Een gezinshuis en het wonen in een gezin voor de kinderen, is een vorm van hulpverlening met toekomstperspectief. Ik heb gemerkt dat kinderen opnieuw kunnen leren hechten en dat het waardevol is stabiliteit aan hen te bieden. Daarnaast vormen voor mij de drie kernwoorden ‘liefde, aandacht en acceptatie’ de basis voor een kind om zich te ontwikkelen. Dit komt hier in een gezinshuis, naar mijn mening, meer naar voren dan in een reguliere residentiële instelling.

Taken en dagbeschrijving:
Je begint de meeste dagen om 12 uur met je stagedag. Eerst is er altijd even ruimte voor een gesprekje. Vaak zijn de meeste overleggen en besprekingen gepland vóór 14.15 uur, aangezien de kinderen dan allemaal nog op school zitten. Zo heb je dus evaluaties van het hulpverleningsplan, werkbesprekingen met de gedragswetenschapper of telefonische besprekingen met gezinsvoogden. Om 14.15 uur komen de eerste kinderen uit school, je gaat even wat drinken en bespreekt de verdere dagindeling met ze. De kinderen die met de taxi van school terugkomen zijn wat later.

De één moet naar therapie gebracht worden, de ander heeft een sport of clubje, één kind heeft bezoekregeling met ouders, één gaat er spelen en de ander blijft thuis. Je bent er voor de kinderen en je bent constant bezig met de begeleiding en benadering. Ondertussen moet er gekookt worden en om 17 uur gaan we gezamenlijk eten. ’s Avonds bellen sommige kinderen met hun ouders en ook dit begeleid je. Om 19 uur is het voor de eersten tijd om naar bed te gaan en rond 20 uur liggen ze er allemaal in. Jouw stagedag eindigt ook om deze tijd en na afloop moet er nog gerapporteerd worden.