Hoe lang blijven de kinderen bij jullie?

Gezinshuizen bieden kinderen voor langere tijd onderdak, begeleiding en zorg. Als het mogelijk is, streven we naar een terugkeer naar huis. Maar vaak is dit niet mogelijk, zodat kinderen tot hun 18e in ons gezinshuis blijven wonen.

Waarom hebben jullie een gezinshuis?

Al na de geboorte van ons eerste kind, gaan onze gedachten vaak uit naar de pleegzorg. Maar vanwege onze drukke banen, is er geen ruimte voor pleegkinderen. Omdat de gedachte toch blijft spelen, gaan we op zoek naar manieren om samen iets te ondernemen op het gebied van het leven en werken met kinderen. Na veel zoeken en rondkijken, vinden we Gezinshuis.com, een concept dat bij ons past.

Waarom wonen de kinderen niet thuis?

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een kind niet meer thuis kan wonen. Vaak heeft het te maken met gezinsproblematiek of kindproblematiek. Dit betekent dat de biologische ouders dusdanige problemen hebben dat zij niet op een verantwoorde manier voor hun kind kunnen zorgen. Of dat een kind gedragsproblemen heeft waarmee de ouders niet kunnen omgaan.

Gaan jullie samen op vakantie?

Net als de meeste ‘gewone’ gezinnen gaan wij samen op vakantie en gaan wij samen dagjes uit.

Wie betaalt deze zorg?

Voor de financiering van de jeugdzorg is de provincie verantwoordelijk. De provincie Overijssel bepaalt de hoogte van de financiële middelen voor Jeugd Bescherming Overijssel en de instellingen voor Jeugd en Opvoedhulp.
De zorg voor kinderen met een verstandelijke beperking, die in een gezinshuis wonen, wordt betaald vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Zien de kinderen hun ouders?

De kinderen die in Het Riekeshuis wonen, zien allemaal hun biologische ouders. Soms gaat het om eén bezoek per maand, soms vaker. Bij voorkeur vindt dit contact plaats in het Riekeshuis of ouders thuis.

Wat is het verschil tussen een gezinshuis en een pleeggezin?

Het grote verschil tussen een gezinshuis en een pleeggezin is de professionaliteit van de gezinshuisouder. De ouder heeft een opleiding gevolgd en ervaring opgedaan die aansluit bij de hulp en begeleiding die een kind nodig heeft. Twee vliegen in één klap dus: de juiste begeleiding en een normaal gezinsleven.