Hoe lang blijven de kinderen bij jullie?

Gezinshuizen bieden kinderen voor langere tijd onderdak, begeleiding en zorg. Als het mogelijk is, streven we naar een terugkeer naar het ouderlijk huis. Maar vaak is dit niet mogelijk, zodat kinderen tot hun volwassenheid in ons gezinshuis blijven wonen. Dat kan 18 zijn, maar ook langer als nodig.

Waarom hebben jullie een gezinshuis?

Al na de geboorte van ons eerste kind, gaan onze gedachten vaak uit naar de pleegzorg. We willen graag iets betekenen voor kinderen die hulp nodig hebben om hun moeilijkheden te overwinnen.  Maar vanwege onze drukke banen, was er geen ruimte voor pleegkinderen. Omdat de gedachte toch blijft spelen, gaan we op zoek naar manieren om samen iets te ondernemen op het gebied van het leven en werken met kinderen. Na veel zoeken en rondkijken, vinden we Gezinshuis.com, een concept dat bij ons past. Het is voor ons uitdagend om met de doelgroep te leven en werken die wij in hun hebben, in ons eigen gezin en als zorgondernemer. Deze combinatie maakt dat wij dit nog altijd met plezier doen!

Waarom wonen de kinderen niet thuis?

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een kind niet meer thuis kan wonen. Vaak zijn er meerdere problemen in een gezin waardoor het kind niet meer veilig bij ouders kan opgroeien. Soms trekken ouders hiervoor zelf aan de bel bij JBOV. Onze ervaring is dat in de meeste gevallen JBOV het besluit neemt ouders op te zoeken om hulp te bieden. Wanner er sprake is van gedwongen hulp, dan beslist de rechter.

Gaan jullie samen op vakantie?

Net als de meeste ‘gewone’ gezinnen gaan wij wel eens samen op vakantie en gaan wij samen dagjes uit.

Wie betaalt deze zorg?

Voor de financiering van de jeugdzorg is de gemeente verantwoordelijk. De 14 gemeenten in Twente bepalen met de voogden van JBOV welke indicaties zij uitgeven voor de zorg. Wij hebben een contract met de gemeenten zodat zij bij ons zorg kunnen inkopen.

Zien de kinderen hun ouders?

De kinderen die in het Riekeshuis wonen, zien allemaal hun biologische ouders. Soms gaat het om een aantal bezoeken per jaar, soms vaker. Dit hangt volledig af van wat voor goed is voor de ontwikkeling van het kind. In principe is het behoud van contact met ouders ondersteunend aan het kind.

Wat is het verschil tussen een gezinshuis en een pleeggezin?

Het grote verschil tussen een gezinshuis en een pleeggezin is de professionaliteit van de gezinshuisouder. De ouder heeft een opleiding gevolgd en ervaring opgedaan die aansluit bij de hulp en begeleiding die een kind nodig heeft. Twee vliegen in één klap dus: de juiste begeleiding en een normaal gezinsleven.