Wat is een gezinshuis

Als een kind niet meer thuis kan wonen, maar behoefte heeft aan een ‘gewoon’ gezin, waar hij een aantal jaren kan blijven wonen en kan opgroeien in een vertrouwde omgeving, dan is een gezinshuis de aangewezen plek.

In een gezinshuis wonen vaak drie tot zes kinderen of jongeren samen met gezinshuisouders. Het lijkt veel op een ‘gewone’ gezinssituatie. Ieder kind heeft een eigen slaapkamer en een eigen programma zoals school, huiswerk en hobby’s. Elk kind doet mee aan gezamenlijke activiteiten zoals maaltijden, huishoudelijke taken en verjaardagen.

De gezinshuisouders verzorgen de opvoeding en begeleiding van de kinderen. Zij zorgen ervoor dat alles goed verloopt in huis. Zij helpen bij het maken van huiswerk, hangen slingers op als er iemand jarig is, doen mee met een spelletje en zorgen voor drinken met een koekje als de kinderen uit school komen. Gezinshuisouders zijn professionals die de kinderen het leefklimaat en de specifieke opvoeding kunnen bieden, die het kind nodig heeft voor veiligheid, stabiliteit en ontwikkeling.

Indicatiestelling
Om te kunnen wonen in een gezinshuis heeft een kind een indicatie nodig. Een indicatie bepaalt hoeveel en welke zorg nodig is.
Jeugd Bescherming Overijssel en het Centraal Indicatieorgaan Zorg stellen de indicatie.
Vaak hebben deze kinderen langdurige zorg nodig en is terugkeren naar huis niet meer mogelijk.

Kinderen die in aanmerking komen voor een plaats in een gezinshuis hebben vaak:

  • ontwikkelingsachterstand
  • gedragsproblematiek
  • opgelopen trauma’s
  • hechtingsproblematiek