Gezinshuis het Riekeshuis staat voor:

Veilige plek
Het Riekeshuis biedt het kind dat niet thuis kan wonen een veilige en eigen plek. Door aanwezig, alert en voorspelbaar te zijn, bieden we de kinderen de mogelijkheid ons te vertrouwen. Vertrouwen is de basis voor het opbouwen van een band. In Het Riekeshuis krijgt een kind de mogelijkheid die band op te bouwen. We volgen de behoefte van het kind hierin en leggen geen verwachtingen op aan het kind.Bij veiligheid hoort ook ‘kind’ zijn: spelen en spelend ontdekken wat je kunt. In het Riekeshuis kunnen kinderen ervaring op doen op het gebied van spel, beweging/sport, muziek, theater en natuur.

Bieden wat het kind nodig heeft
Elk kind heeft duidelijkheid nodig, duidelijkheid over wie er voor hem zorgt en wat hij kan verwachten in het dagelijks leven in een gezin(shuis). Daarnaast hebben sommige kinderen extra structuur of ritme nodig. Kinderen met een beperking zijn welkom in Het Riekeshuis, als we het kind datgene kunnen bieden wat het nodig heeft.

Gericht werken
Samen met het kind, zijn ouders en andere betrokkenen werken we doelgericht aan ontwikkeling. Het leven in een ‘gewoon’ gezin(shuis) is daarbij een krachtig middel. Zo nodig zetten we specifieke methoden in. We streven ernaar dat het kind kan terugkeren naar zijn ouders. Kan dit niet dan bieden wij het kind een zo stabiel mogelijk plek om te leven.

Samen met anderen
In het Riekeshuis werken we samen met anderen. Dit biedt de kinderen de mogelijkheid om contacten te leggen om hen heen. Ook biedt het ons ondersteuning bij de zorg en de aandacht voor de kinderen. “We hebben de energie van anderen nodig, en zij die van ons!”