In Gezinshuis Het Riekeshuis wonen Gerwin Slot en Wapke von Piekartz samen met hun twee biologische kinderen en drie gezinshuiskinderen.
De kinderen zijn tussen de tien en zestien jaar oud. De gezinshuiskinderen kunnen om verschillende redenen niet thuis wonen.
Zij wonen voor langere tijd in Het Riekeshuis.
Het gezinshuis functioneert zoveel mogelijk als een gewoon gezin en biedt warmte, structuur en veiligheid.
Wie zijn wij?

De kracht van het gewone leven. In Het Riekeshuis vormen we samen vooral een gezin. We eten, lachen, maken ruzie en leggen het bij, helpen en kletsen met elkaar. Door het ‘gewone’ leven leren de kinderen en ontwikkelen ze zich. We leggen de nadruk op wat goed gaat en haken daarbij aan. Lees verder

Samenwerking

Samenwerking is belangrijk voor een gezinshuis. De kinderen hebben biologische ouders en een gezinsvoogd. En vaak zijn er hulpverleners betrokken bij de kinderen. Ook familie, stagiaires en een vaste groep vrijwilligers spelen een grote rol in Het Riekeshuis. Lees verder

Wat is een gezinshuis?

Het leven in een gezinshuis, in een gewone straat en in een gewone buurt, heeft als voordeel dat er makkelijk contacten ontstaan in de woonomgeving. Kinderen kunnen op een ongedwongen manier deelnemen aan activiteiten binnen en buiten de deur. Lees verder

© Copyright - Het Riekeshuis