Gezinshuis Het Riekeshuis

Gezinshuis Het Riekeshuis biedt plaats aan kinderen die om verschillende redenen niet thuis kunnen wonen. Het normale gezinsleven staat er centraal. De gezinshuiskinderen vormen samen met Wapke von Piekartz en Gerwin Slot en hun twee biologische kinderen één groot gezin. Onze kracht is dat we met z’n allen een bijzonder gewoon gezin zijn dat midden in de samenleving staat.