Welke zorg bieden we?

In Het Riekeshuis nemen we drie kinderen op, voor opvoeding, intensieve begeleiding en behandeling. Dit doen we in een situatie die zo dicht mogelijk het gezinsleven benadert, waarbij we 24 uur per dag, 7 dagen per week zorg bieden aan de kinderen. Gezinshuiszorg valt onder residentiële zorg. Voor de kinderen betekent dit dat zij niet alleen als gezinslid midden in de samenleving staan maar ook dat de gezinshuisouders over zoveel deskundigheid en professionaliteit beschikken dat zij goed kunnen omgaan met gedragsproblematiek van een kind.

De kinderen kunnen (tijdelijk) niet thuis wonen vanwege gezins- of kindproblematiek. Vaak is er sprake van een rechterlijke maatregel. Als het mogelijk is, streven we naar terugkeer van het kind naar huis. Voor een aantal kinderen is dit niet mogelijk, zij blijven langdurig in Het Riekeshuis.

Gezinshuis Het Riekeshuis valt onder de jeugdhulp van gemeenten (In Twente: Samen 14).  Op dit moment bieden we drie plaatsen voor kinderen met een (licht) verstandelijke beperking.