Unieke eigenschappen en belangrijke punten

Hechtingsproblemen
We kunnen goed omgaan met kinderen met hechtingsproblematiek, iets waar veel kinderen aan lijden. We zetten in op een duurzame relatie met het kind en bieden structuur. Dit is de basis voor het kind om zich te kunnen hechten.

Kracht van het gewone leven
Gezinshuis Het Riekeshuis staat midden in Delden, dus midden in de samenleving. Kinderen kunnen op die manier ongedwongen deelnemen aan clubjes en sport. In het Riekeshuis gaan we uit van de eigen kracht van het kind en haken we aan bij wat goed gaat. Daarnaast worden de kinderen gemotiveerd om nieuwe dingen uit te proberen. Het maakt de kinderen sterker, zowel mentaal als fysiek en hun zelfoplossend vermogen groeit.

Deel zijn van het geheel / het gezin
Kinderen voelen zich deel van het geheel / het gezin. De kinderen hebben een eigen plek in het gezin en deze plek is voor langere tijd. Dit zorgt voor zekerheid en stabiliteit bij het kind. Kinderen maken alles mee wat er normaal gesproken gebeurt in een gezin. Ze zijn ook deel van de familie van het gezin. Regelmatig zijn er in huis gezinsvergaderingen waar kinderen allerlei gezinszaken met elkaar kunnen bespreken.

Eigen identiteit
Het is belangrijk dat kinderen een eigen identiteit ontwikkelen. Ze hebben dus allemaal hun eigen kamer, hun eigen sport, hun eigen vriendje, hun eigen club en hun eigen favoriete kleur en kleding. Ook hebben de kinderen een eigen logeergezin, waar ze één weekend per maand naar toe gaan.

Contact met ouders
Samenwerken met de biologische ouders van een kind vinden we heel belangrijk. Daarom worden ouders zoveel mogelijk betrokken bij de zorg rond hun kind, ook al bestaat dit soms alleen uit een maandelijks bezoek. Het Riekeshuis besteedt veel aandacht aan het begeleiden van de kinderen in het contact met de biologische ouders. Zodat het kind de situatie zoals deze is, leert accepteren. Daarnaast vinden we het belangrijk om goed te luisteren naar de wensen die het kind heeft met betrekking tot het contact.