Unieke eigenschappen en belangrijke punten

Trauma en hechtingsproblematiek
Kinderen die aangemeld worden voor ons gezinshuis, zijn vaak belast met trauma en hebben zich onveilig gehecht. Wij hebben geleerd traumasensitief te werken en kunnen het kind de mogelijkheid bieden veilige hechting te gaan ervaren. Een duurzame relatie met het kind is hierbij belangrijk.

Kracht van het gewone leven
Met ons gezinshuis het Riekeshuis leven we in Ambt Delden, dus gewoon in een buurtschap. We leven als een groot gezin, hebben buren, onze familie, vrienden en maken samen mee wat andere gezinnen ook meemaken. We vieren samen feestdagen en verjaardagen, en beleven mooie en verdrietige dingen. Dat is het gewone leven. Juist deze factor kan zorgen voor herstel bij kinderen: onderdeel zijn van een groot gezin, leren van anderen, en kunnen oefenen met allerlei vaardigheden die horen bij het dagelijks leven. Denk aan samen boodschappen doen en koken, maar ook rekening houden met oma die op bezoek komt: hoe werkt dat eigenlijk? We vinden het belangrijk dat kinderen op allerlei gebieden meedoen, ook aan clubjes, sport, met vrienden kunnen afspreken en op latere leeftijd bijvoorbeeld een baantje kunnen hebben.

Deel zijn van het geheel, leven in twee families
Kinderen hebben een eigen plek te verwerven in het gezin, ook bij ons. Dit zorgt voor zekerheid en stabiliteit bij het kind. Maar zij leven ook in hun biologische familie, ook als zij hun familie maar weinig kunnen zien. We noemen dat ‘Leven in twee families’. Voor het kind is het belangrijk dat het toestemming voelt om in beide families te mogen zijn, en dat er respect is vanuit zowel ouders als gezinshuisouders voor elkaar, en elkaars familieleven.

Eigen identiteit
Het is belangrijk dat kinderen een eigen identiteit ontwikkelen. Ze hebben dus allemaal hun eigen kamer, hun eigen sport, hun eigen vriendje, hun eigen club en hun eigen favoriete kleur en kleding. Ook hebben de kinderen een eigen logeergezin, waar ze twee weekenden per maand naar toe gaan. Zo bouwen zij hun eigen leven en netwerk op, waar ze later bij volwassenheid zelf mee verder kunnen.

Contact met ouders
Samenwerken met de biologische ouders van een kind vinden we heel belangrijk. Daarom worden ouders zoveel mogelijk betrokken bij de zorg rond hun kind, ook al bestaat dit soms alleen uit een maandelijks bezoek. Het Riekeshuis besteedt veel aandacht aan het begeleiden van de kinderen in het contact met de biologische ouders. Zodat het kind de situatie zoals deze is, leert accepteren. Daarnaast vinden we het belangrijk om goed te luisteren naar de wensen die het kind heeft met betrekking tot het contact. Wapke kan ouderbegeleiding bieden om ouders te versterken in hun ouderrol.